...

[Infographic] Thương hiệu Quốc gia Mỹ giá trị nhất thế giới

InfoMoneyThương hiệu quốc gia Mỹ được định giá 27,751 nghìn tỷ USD, là thương hiệu giá trị nhất thế giới. Thương hiệu quốc gia Singapore mạnh nhất thế giới với chỉ số sức mạnh thương hiệu đạt 90,5/100.
Bình luận của bài viết...
close
Top