...

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.890 tỷ đồng

InfoMoneyNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có văn bản số 7430/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank). Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.890 tỷ đồng.
Cụ thể, NHNN chấp thuận việc Nam A Bank thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353 tỷ đồng lên hơn 3.890 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Nam A Bank thông qua tại Nghị quyết số 171/2019/NQQT-NHNA ngày 17/4/2019.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị Nam A Bank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của NHNN tại công văn số 1928/NHNN-TTGSNH ngày 21/3/2019 về việc chia cổ tức năm 2018 của Nam A Bank.
Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Nam A Bank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản cũng nêu rõ Nam A Bank và cổ đông của Nam A Bank chịu trách nhiệm thực hiện tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, của NHNN và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. 

Nam A Bank có lợi nhuận trước thuế đạt 442 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 83.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức và cá nhân cùng phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 66.000 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 60.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. 
Theo kế hoạch về việc tăng vốn, vốn điều lệ Nam A Bank có kế hoạch tăng từ trên 3.350 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, trong đó có thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, nhằm phát huy nội lực và nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng lộ trình thực hiện các chuẩn của Basel II.
Đáng chú ý, ĐHCĐ Nam A Bank cũng đã thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), bỏ qua UpCom trong thời gian sớm.
ĐHCĐ giao HĐQT sẽ là người thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HoSE.
Như vậy, cổ phiếu của Nam A Bank sẽ được nâng cao tính thanh khoản khi niêm yết và hoạt động của Ngân hàng ngày càng minh bạch.
Thùy Vinh
Bình luận của bài viết...
close
Top