...

Người Mỹ tin CEO hơn chính khách

InfoMoneyMột nghiên cứu của Công ty quan hệ công chúng Edelman vừa công bố cho thấy, hầu hết người Mỹ tin các CEO hơn chính khách, chủ yếu do các CEO đang ngày càng cởi mở hơn.

“Các CEO đã thay đổi. CEO hiện sẵn sàng đối thoại với người lao động, chứ không chỉ là đối thoại với cổ đông”, ông Edelman phát biểu tại Chương trình Opens a New Window của FOX Business.

Theo nghiên cứu của công ty này, 84% người lao động kỳ vọng các CEO sẽ thông tin về các cuộc thảo luận và tranh luận chính sách đối với một hoặc vài vấn đề xã hội cấp bách, như việc làm, nền kinh tế, tự động hóa, điều chỉnh chính sách, toàn cầu hóa.

Lan Chi
Bình luận của bài viết...
close
Top