...

TAGS

  • Bảo hiểm nhân thọ thời 4.0: Cuộc đua chưa hạ nhiệt

    Tháng 12 này, một trải nghiệm mới trong việc áp dụng công nghệ đơn giản hóa quy trình phát hành hợp đồng bảo hiểm dự kiến sẽ được một công ty bảo hiểm chính thức đưa vào ứng dụng.
  • Tương lai tự động hóa trong ngành bảo hiểm

    Dù một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã dùng robot để thay thế con người ở một số công đoạn như giới thiệu sản phẩm, tư vấn đơn giản với khách hàng 24/7…, nhưng bảo hiểm truyền thống thực tế vẫn khó có thể thay thế.
1 2 3 4 5
close
Top