...

TAGS

  • Vốn ngoại “nhắm” công ty tài chính

    Sau khi rót 50 triệu USD cho công ty Home Credit, Credit Suisse tiếp tục nhận được yêu cầu hỗ trợ vốn cho 2 công ty tài chính tiêu dùng khác ở Việt Nam.
1 2 3 4 5
close
Top