...

TAGS

  • Ngân hàng tung cổ phiếu ưu đãi giữ chân người tài

    Nhân sự giỏi ngành ngân hàng không dễ kiếm tìm. Bởi vậy, bên cạnh mức lương, thưởng hậu hĩnh, nhiều nhà băng còn có chính sách thưởng cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi để thu hút cũng như giữ chân người tài.
1 2 3 4 5
close
Top