...

TAGS

  • Vaymuon.vn tiếp tục gọi vốn vòng Series A 5-10 triệu USD

    Nền tảng P2P Lending Vaymuon.vn vừa công bố nhận đầu tư vòng hạt giống và sẽ tiếp tục vòng gọi vốn Series A từ 5-10 triệu USD để phát triển dịch vụ tài chính ở Việt Nam và mở rộng thị trường khu vực.
  • Đào Thị Trang, CEO Vaymuon.vn: Kết nối nhu cầu tín dụng cá nhân

    Minh bạch thông tin, dòng tiền; hạn chế rủi ro; kết nối nhu cầu tín dụng cá nhân bằng dịch vụ online nhanh chóng…, Đào Thị Trang và vaymuon.vn đã từng bước khẳng định thương hiệu của mô hình cho vay ngang hàng và nhận được sự tin tưởng của nhà đầu tư, người tiêu dùng.
1 2 3 4 5
close
Top