...

Thêm một trung gian thanh toán được cấp giấy phép

InfoMoneyĐầu tháng 10/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 93/GP-NHNN cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Giải trí di động (ME CORP). Như vậy, đến thời điểm này, cả nước có 32 trung gian thanh toán.

Được biết, Công Ty Cổ Phần Giải Trí Di Động (ME Corp) thành lập từ năm 2010, cung cấp các nội dung số trên nền tảng di động, lĩnh vực kinh doanh chính là phát hành game, sản xuất game và cung cấp ví thanh toán trên thiết bị di động

Theo Giấy phép này, các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép là: Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử, dịch vụ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ Ví điện tử.

Nội dung Giấy phép quy định rõ: Công ty cổ phần Giải trí Di động chỉ được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại Giấy phép này. Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty cổ phần Giải trí Di động phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, chức năng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Giải trí di động phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng. Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được NHNN Việt Nam cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Công ty cổ phần Giải trí di động được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Công ty cổ phần Giải trí di động có trách nhiệm bổ sung bản sao văn bản (tài liệu) hợp tác kết nối giữa Công ty cổ phần Giải trí di động với tổ chức này gửi NHNN để quản lý, theo dõi, giám sát. 

Giấy phép này có thời hạn là 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

T.L
Bình luận của bài viết...
close
Top