...

TPBank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn

InfoMoneyĐây là chuẩn mực mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đang hướng tới, đảm bảo hoạt động ổn định và tăng cường hiệu quả hoạt động. Hiện mới chỉ có 5 nhà băng được NHNN Việt Nam công nhận đạt chuẩn Basel II.

TPBank vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) kể từ 1/5. 

TPBank đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quản trị rủi ro, sớm đạt chuẩn quốc tế Basel II so với các ngân hàng trong hệ thống.
TPBank đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quản trị rủi ro, sớm đạt chuẩn quốc tế Basel II so với các ngân hàng trong hệ thống.

Theo ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank, ngân hàng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về quản trị rủi ro nhằm đảm bảo an toàn trong các hoạt động kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Nhà băng chủ động tính toán tác động định lượng, thực hiện báo cáo định kỳ triển khai Basel II, tham gia tích cực các chương trình đào tạo do Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp tổ chức trong suốt 3 năm.

"Đạt chuẩn Basel II sẽ giúp TPBank có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai các mô hình kinh doanh mới, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng", đại diện ngân hàng cho biết.

Trước đó TPBank cũng sớm xây dựng cơ chế quản trị rủi ro chặt chẽ nhằm đảm bảo các hoạt động của ngân hàng an toàn, minh bạch, ổn định. Những kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ chế quản trị rủi ro nội bộ đã giúp ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật của việc tính toán hệ số an toàn vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

a
Đạt chuẩn Basel ll sẽ giúp TPBank có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai các mô hình kinh doanh mới.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ định 10 ngân hàng tham gia thí điểm áp dụng Basel II, thời hạn áp dụng cho nhóm thí điểm đã phải điều chỉnh, lùi về năm 2020 do khó khăn trong việc tăng thêm vốn tự có cũng như nhiều vấn đề khác.

"TPBank tuy không nằm trong nhóm thí điểm này, nhưng lại sớm chính thức đạt chuẩn quốc tế Basel II. Đó là nỗ lực của ngân hàng trẻ trên chặng đường phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững", đại diện nhà băng nhấn mạnh.

T.L
Bình luận của bài viết...
close
Top